Το «ιδανικό βάρος»

Το «ιδανικό βάρος»

Το «ιδανικό βάρος», που οι περισσότεροι ενήλικες προσπαθούν να επιτύχουν, είναι μια πολύ γενική έκφραση για να περιγράψει τα πλαίσια κάτω και πάνω από τα οποία αρχίζουν τα άτομα να ανησυχούν για την εικόνα του σώματός τους και ίσως και για την κατάσταση της υγείας τους.
Το ιδανικό βάρος των ενηλίκων  υπολογίζεται εύκολα με βάση το ύψος σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους του ASPEN:
Για ενήλικες γυναίκες: ιδανικό βάρος= 45 + [0,9*(ύψος σε εκατοστά – 150)]
Για ενήλικους άνδρες: ιδανικό βάρος= 48 + [1,1*(ύψος σε εκατοστά – 150)]
Για παράδειγμα για μια γυναίκα με ύψος 170 εκατοστά, το ιδανικό βάρος ισούται με 45+(0,9*20)=63 κιλά.
Όμως, τα κιλά που δείχνει η ζυγαριά δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για να πούμε ότι ένα άτομο είναι υπέρβαρο.
Επίσης ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), για τόν υπολογισμό του φυσιολογικού εύρους βάρους που πρέπει να έχει κάποιος με βάση το ύψος του . Ο ΔΜΣ είναι το βάρος / (ύψος σε μέτρα)2.
Το άτομο σύμφωνα με το ΔΜΣ είναι:
<18,5%: ελλιποβαρής
18,5- 24,9: φυσιολογικά όρια βάρους
25- 29,9: υπέρβαρος
30- 34,9: παχύσαρκος 1ου βαθμού
35- 39,9: παχύσαρκος 2ου βαθμού
> 40: παχυσαρκία τρίτου βαθμού (νοσογόνος παχυσαρκία)
Για παράδειγμα ένας άνδρας με βάρος 93 κιλά και ύψος 1,75 μέτρα έχει ΔΜΣ 93/3,0625= 30,36 και είναι  παχύσαρκος 1ου βαθμού.
Βέβαια, μόνο με το ΔΜΣ μπορεί κάποιος να κάνει λάθος εκτίμηση για ένα άτομο, κυρίως αν το άτομο αθλείται συστηματικά. Έτσι ένας πολύ γυμνασμένος άνθρωπος έχει μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκής μάζας από ότι ένας αγύμναστος και αν σκεφτούμε ότι οι μύες ζυγίζουν περισσότερο από το λίπος, τότε υπολογίζοντας μόνο το ΔΜΣ για παράδειγμα σε έναν αρσιβαρίστα μπορεί να τον θεωρήσουμε υπέρβαρο. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι υπέρβαρος, γιατί έχει πολύ μικρό ποσοστό λίπους. Οπότε, ο πιο σωστός τρόπος καθορισμού του ιδανικού βάρους είναι με τη μέτρηση του λίπους του σώματος.

Τα επιθυμητά όρια λίπους για μη αθλητές είναι τα ακόλουθα:

Άνδρες: 17-29 ετών     14-20%

              30-69 ετών     17-23%

Γυναίκες: 17-29 ετών   17-24%

                30-69 ετών   20-27%